Заявка за включване

Изготвяне на концепция за сигурност на малки, средни и големи общини

Концепцията очертава най-важните перспективи, които да утвърдят Общината като сигурна среда за живот, в която всеки жител и гост да се чувства спокоен и защитен.

 1. Моторизирани патрули.
 2. Повишаване на ефективността от работата на денонощни патрули за охрана и подобряване на обществения ред на територията на Общината.
 3. Логистика, контрол и управление на автопатрули
 4. Гарантиране на безопасност и сигурност за децата в общината.
 • Запазване на обществения ред
 • Защита при бедствия и аварии
 • Защита на населението от посегателства върху собствеността и личността
 • Поддържане на устойчива среда на сигурност

Звено „Общинска охрана“

 • Обособяване на звено „общинска охрана“
 • Създаване на моторизирани денонощни екипи
 • Обучение и изпълнение на наредба №1
 • Съставяне актове на нарушители

Във връзка с изготвена стратегия за сигурност и социална дейност за малки, средни и големи общини за периода 2015-2020 г., фирмата ни извършва обучение и въвеждане на екип/и, следвайки поетапно целите на стратегията.