Заявка за включване

Неотложна помощ

  • Кол център 24/7
  • Съдействие при настаняване в болници и рехабилитационни центрове
  • Денонощен транспорт от дома до болницата
  • Медицинско осигуряване при масови мероприятия
  • Дежурен медицински екип
Партньори и клиенти