Заявка за включване

Изграждане на системи за охрана

Изграждане на системи за охрана

Системите за сигурност се явяват един от основните компоненти за охрана. Чрез тях се елиминира и в голяма степен „човешкия фактор“ при обезпечаване на сигурноста. Съвремените охранителни системи се развиват много бързо,

което позволява интегриране на множество автоматични функции в тях свързани с дъпълнителни опции за дистанционен мониторинг освен чрез специализирано оборудване, така и управлението и мониторинга им през телефон, таблет и др. устройства отдалечени от обектите. В някои случаи се съвместяват и дори и функции за частична автоматизация свързано с управление на външни устройства към системи за контролиран достъп до обектите /врати, бариери и др./

Голяма част от системите позволяват и използване на безжични устройства различни видове датчици за охрана и пожар, датчици за наличие на метан, наводнение и др. както и безжични изходи за автоматизация, което позволява при липса на опровождаване изграждане на системата за охрана и мониторинг.

Почти всички системи имат възможности да се управляват през интернет чрез използване на специализиран сървър на фирмата производител или на охранителната фирма.

При еднократната инвестиция за изграждането им те се характеризират с изключително ниски разходи за подръжката им по време на експлоатациония им период. При охрана на обекта е възможно да се изготви информационна справка за почти неограничен минал период от време.

Фирма трафик сот предлага изготвяне на оферта съгласно спецификата на обекта и изискванията на клиента, както и оптимизиране и разширение на съществуващи охранителни системи.

Фирмата предлаг и цялата гама услуги свързани със опровождаване, монтаж и подръжка на охранителните системи.