Заявка за включване

Индивидуален мониторинг център

Индивидуален мониторинг център

TRAFFIC SECURITY предлага изграждането и на индивидуални мониторинг центрове, които могат да бъдат разположени на територията на охраняемия обект, на избрано от клиента място или изнесени в централата на компанията.

Индивидуалният мониторинг център е обособен в отделно помещение и разполага с отделна интернет връзка и собствен екип, който извършва постоянен анализ на поставените задачи.

Центърът следи информацията от видеонаблюдението в охранявания обект, има възможност за контрол на входящата и изходяща фирмена поща.