Заявка за включване

Консултиране и изграждане на видеонаблюдение

Консултиране и изграждане на видеонаблюдение

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение – камери, обективи, записващи устройства, технология, са в основата за успешна реализация на проекта.

TRAFFIC SECURITY предлага проектиране и изграждане на съвременни системи за видеонаблюдение, като осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване.

Видеонаблюдението е сигурен начин да ограничите риска от посегателство върху имуществото си. Компанията работи както с типови системи, така и по индивидуалнен проект.

TRAFFIC SECURITY извършва:

  • Изграждане на видеонаблюдение на достъпни цени с качествена техника за целта.
  • Пълно обслужване, чрез предлагане на съвременни, технологични, цялостни решения.
  • Решенията ни оптимизират съотношението между разходи и ползи и носят максимална възвращаемост на инвестициите за нашите клиенти.
  • Възможност за контрол на работния процес като цяло и на отделните производствени операции, с цел отстраняване на нередности, дефекти и липси.
  • Изграждане на пожароизвестяване на сгради, офиси и индустриални помещения.
  • Видеонаблюдение от вашият офис, дом и всяка една точка на света.