Заявка за включване

Контрол на достъп

В областа на сигурноста контрола на достъпа селектира кой, кога и на какво ниво има достъп до даден ресурс. В най общи линии се разделат на физически-ограничаване на достъпа до дадено место (стая, паркинг или др. вид специализирано помещение) и достъп до даден ресурс което може да бъде достъп до информационен ресурс, компютър, интернет мрежа и др.

Физически контрол на достъпа:

Терминът контрол на достъпа се отнася до практиката за ограничаване на достъп до имот, сграда или помещение за упълномощени лица. Физически контрол на достъпа може да се постигне от човек (охрана, или рецепционист), чрез механични средства, като брави и ключове, или чрез технологични средства, като например системи за контрол на достъпа.  Физичеся контрол на достъпа е въпрос на кой, къде и кога. Система за контрол на достъпа определя кой има право да влиза или излиза, в кои помещения или обособени площи като паркинги и гаражи, както и кога това да се случва.

Това частично се може да се осъществи и  чрез ключове и ключалки. Когато вратата е заключена, само някой с ключ може да влезе през вратата, в зависимост от това как е конфигуриран ключалката.

Контрол на достъп

Механични брави и ключове не позволяват ограничаване на достъпа на притежателите на съответните ключове с конкретни времена, както и не предоставят информация кога са използвани за зададените врати. Съществен недостатък е че  ключовете могат лесно да бъдат копирани или прехвърлени на неупълномощено лице. Когато един механичен ключ е изгубен е необходимо смяната на всички ключове и ключалки което поражда много неудобства особено когато става въпрос за много хора имащи достъп до съответния ресурс – сграда или помещения.

Физическия контрол на достъпа се осъществава с помоща на електронни заключващи или ограничаващи достъпа елементи за врати –

ел. насрещници, електромагнити, заключващи соленоидни брави, а за паркинги и гаражи – бариери и автоматични врати.

Съществен елемент е обезпечаването на евакуационни изходи и автоматично отключване на пътищата за движение при  „форсмажорни ситуации“, което при механичните средства за ограничаване на достъпа е невъзможно да бъде осъществено.

Електронен контрол на достъпа използва използва съвременни решения на проблемите чрез компютри за премахване на ограниченията на механични брави и ключове. Широка гама от нивата за достъп и гъвкавоста за смяната картите и потребителите, както и лесното изтриване и деактивиране на загубена карта разширява възможностите на системите и напълно заменя на механичнте ключаве. Централизираните електронни системи за контрол на достъпа позволяват справка кой, кога и къде е влизал, което позвалява повишаване на съгурноста на обекта, както и да се използват за контрол на работното време или времето за престой на даден паркинг.