Заявка за включване

Мониторинг

Мониторинг

Системите за видеонаблюдение, изградени с висококачествена техника, имат силна защитна функция. Съчетанието между физическа охрана СОТ и видеонаблюдение дава много сериозна гаранция за опазване на имуществото и на практика кражбите в такива обекти са много рядко. Системата за видеонаблюдение може да бъде изведена на монитори в стаята на охраната, и/или в оперативния център на компанията, от където да се води наблюдение.

“Трафик СОТ” ЕООД извършва доставка, монтаж и пускане в действие на всякакъв вид и размер системи за видеонаблюдение, обхващащи широк ценови периметър. Основен приоритет е спецификата на обекта и отимизирането в зависимост от необходимоста за охраната му. Услугата гарантира високо ниво на сигурност в охраняваните обекти. Според официалната статистика в местата под видеоконтрол престъпленията спадат с до 70%.

Видеонаблюдението е подходящо както за обекти с покрит от детектори периметър, така и за обекти, в които за получаването на алармен сигнал се разчита на паник бутон и изградената вътре в сградите и помещенията сигнално-охранителна система.

Ранното оповестяване дава възможност значително да се съкрати времето за осуетяването на евентуално проникване или за задържане на извършителите.

Информацията се предоставя в реално време, което е от критично значение и за оперативно-издирвателните действия на полицията.

По този начин, добавяйки видеонаблюдение, значително се повишава общото ниво на сигурност, дублират се алармените сигнали и се осигурява прецизна предварителна информация за случващото се на всички заинтересовани – въоръжените автопатрули, полицията, пожарната, медицинските екипи или клиентите. Одалеченото Видеонаблюдение, без охрана на външен периметър, е вариант за допълнително подсигуряване на обекти. За сигнализация се използва изградената в сградите и помещенията сигнално-охранителна система. При проникване, когато охраняваният обект е къща, вила, апартамент, контролният център предупреждава клиента да не излиза от помещението, в което се намира, информира го каква точно е заплахата и потвърждава, че реагиращите екипи пътуват, за да му окажат помощ.