Заявка за включване

Охрана на обекти

Охраната на обекти включва въоръжена или невъоръжена охрана на стопански обекти, фирмени структури, търговски, банкови и административни сгради, техните материални ценности, технически ресурси, стоки и оборудване, посредством физическа охрана и специализирана техника.

TRAFFIC SECURITY разработва проекти за охрана, след проучване, анализ, организация и реализация на мерки за безопасност, съобразени със спецификата на всеки обект.

Служителите на компанията разполагат с униформи и отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните принципи за сигурност, правила и процедури, съобразени със законодателната база в България.

Преди да започнат дейността си по физическата охрана, всички служители преминават през задължително обучение и се подлагат и на допълнителен специализиран курс на обучение, ако спецификата на работата в някой от обектите го изисква.

Охрана на обекти