Заявка за включване

Оценка и анализ на риска

Оценка и анализ на риска

Анализът и оценката на рисковете е процес, при който рисковете се анализират с цел да се определят вероятността те да се сбъднат и евентуалните последиците върху проекта. Оценката, която се получава като резултат от тези два показателя се нарича влияние на риска.

Голяма част от рисковете, които могат да сполетят едно начинание е възможно да бъдат предвидени. Те се наричат известни рискове. Това са и тези рискове, които могат да бъдат управлявани. Остава и части, които няма как да бъдат предвидени. Такива рискове се наричат неизвестни.

Такива рискове могат да бъдат контролирани само с техники като предвиждане на финансов, времеви или материален резерв.

Управлението на риска постепенно се налага като ключова дейност в усилията за качествено различен мениджмънт на компаниите,

особено в условията на сложната, изпълнена с много неопределеност, трудна предсказуемост, висока динамика и мащабни предизвикателства глобална, регионална, национална и локална среда.

В TRAFFIC SECURITY изготвяме оценка на риска и формулираме необходимите препоръки. Анализ на заплахите е процедура, която бил следвало да предхожда създаването на система за сигурност на клиента.

Конкретен анализ на реалната обстановка, препоръки за нейното усъвършенстване и финансово – икономическа обосновка на разходите. Практиката показва, че заплахите за имуществото на клиента се явяват най- разпространения проблем и негови източници може да са както външни фактори , така и собствения персонал.