Заявка за включване

Патрулна дейност / Force Team

Патрулна дейност / Force Team

TRAFFIC SECURITY проявява индивидуално отношение към всеки клиент и предлага персонални договори, изцяло съобразени със спецификата на обекта.

При получаване на сигнал за алармено събитие дежурния диспечер изпраща незабавно на адреса патрулиращ екип за защита на охранявания обект. Всички патрулни екипи са облечени с униформено облекло с отличителни знаци – фирмено лого и служебна карта за легитимация.

Охранителите са оборудвани с радиостанции и с GSM мобилни апарати за дублиране на връзката, със средства за принуда и самозащита – палки, белезници, разрешеното от ЗЧОД оръжие, електрически фенер, бронежилетки.

Всеки патрулен автомобил е оборудван GPS устройство за осъществяване на оптимална координация на автомобилния парк, с цел осъществяване на възможно най-бърза реакция на алармени сигнали.

Екипите работят с нови и надежди автомобили, а при подаден сигнал за проникване, служителите организират специални заградителни мероприятия, за да задържат евентуалния престъпник.

FORCE TEAM е екипът за бързо реагиране на TRAFFIC SECURITY . Добре обучени служители, с опит в миротворчески мисии и контракторски фирми, формират отряда, който се отзовава на спешни сигнали, реагира в кризисни ситуации и подпомага патрулните екипи на TRAFFIC SECURITY.

Служителите са съоръжени с необходимите защитни и помощни средства.