Заявка за включване

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Пожароизвестителните системи са предназначени за запазване на живота на обитателите в сградите, както и имуществото им. Съвременните пожароизвестителни системи съдържат редица устройства работещи заедно с цел да се открие и да се предупредят хората

чрез светлинни и звукови устройства за наличието на дим, огън, въглероден окис или други фактори за наличието на пожар или предпоставки за създаване на такъв. Тези аларми могат да бъдат активирани автоматично от съответни датчици – детектори за дим, топлина или запалими газове, както и ръчно чрез специализирани устройства (ръчни бутони). Това подпомага евакуацията на персонала при забелязване на ситуации изискващи съответните действия.

В съвременните системи могат да се интегрират освен стандартните светлинни и звукови сигнализатори, така и системи за автоматично оповестяване чрез високоговорители предназначени за озвучаване на обектите.

Чрез крайни устройства могат автоматично да се изключват съответните вериги за ел. захранване на обектите, позициониране и блокиране на асансьорите, както и допълнителна автоматизация

на заключващите системи ако има такива в обекта – отваряне на основните евакуациони врати, както и автоматично затваряне на пожарни врати за ограничаване на щетите и разпространението на пожара. Съществуват и системи за принудително повишаване на налягането на въздуха в стълбищните площадки с цел обезпечаване на коридори за евакуация без задимяване от етажите.

Основната цел на пожароизвестителните системи е детекция на пожарите в ранна фаза което да осигури достатъчни време за евакуация на обитателите или персонала работещ в сградите както да се предприемат съответните действия за локализирането и потушаването му съгласно разработени планове за действие специфични за всеки обект.

Изграждането на пожароизвестителни системи задължително е свързано с изготвяне на проект от квалифициран проектант и съгласуван с органите на пожарната.