Заявка за включване

Реакции и мониторинг

Реакции и мониторинг

Посредством изградена инфраструктура от Интегрирани модулни системи за централизирана охрана се осъществява денонощно централизирано наблюдение (мониторинг) над работата на инсталираните в обектите сигнално-охранителни системи и се следи техническото им състояние без ограничение на местоположението им на територията на цялата страна.

Ранното оповестяване дава възможност значително да се съкрати времето за установяване и осуетяване на опитите за незаконни действия. Времето за реакция на автопатрулите на TRAFFIC SECURITY на територията на града е 5 минути, като в рамките на това време на място се изпращат необходимия брой автомобили. Информацията се предоставя в реално време, което е от критично значение и за оперативно-издирвателните действия на полицията.

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

TRAFFIC SECURITY разполага с модерен Оперативен контролен център за отдалечено видеонаблюдение. С негова помощ се извършва видеоконтрол на поверените обекти, в това число и на охранителите по време на работа. Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно в центъра и в реагиращите автомобили, което значително съкращава времето за реакция.Радиосистемите за получаването на сигнали от обектите са многочестотни. Това изключва възможността за блокиране на всички радиоканали.