Услугата ЛИЧНА ОХРАНА включва изпълнението на комплекс от мерки, стъпки и мероприятия целящи защита на живота, здравето и сигурността на клиента. TRAFFIC SECURITY  разполага с обучени служители с опит, препоръки и индивидуални качества в тази област.

При придвижването на обекта, компанията осигурява собствени автомобили със специално обучени и въоръжени водачи. Всички мерки за безопасност осигуряващи ЛИЧНА ОХРАНА биват изготвяни  след проучване и анализ и представляват конфиденциална информация.