СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителните системи са предназначени за запазване на живота на обитателите в сградите, както и имуществото им....

ОЩЕ

GPS МОНИТОРИНГ

TRAFFIC SECURITY предлага системи за управление и проследяване в реално време на автопаркове на компании, които правят ......

ОЩЕ

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

В областа на сигурноста контрола на достъпа селектира кой, кога и на какво ниво има достъп до даден ресурс. ...

ОЩЕ