Заявка за включване

SOS! Час внимание!

Цели на програмата
 • Създаване и развитие на социално партньорство между обществени организации и частни фирми
 • Внимание на здравето и профилактика на основни хронични заболявания (хипертония, диабет и др.);
 • Повишаване на качеството на живот на възрастни самотни хора, живеещи в по-малките населении места на област Пловдив
 • Насърчаване на младите хора да се включват в доброволческа работа и да се посвещават на обществени каузи
SOS! Час внимание!

Проектът „Мобилен социален екип“ е свързан с превенция на здравето и профилактика на основните хронични заболявания в малките населени места.

Дейността, реализираща се от тях, представлява стройнa система за подкрепа на възрастни хора, самотноживеещи в малки и отдалечени населени места – посещения „на терен“ (с транспорт, охрана и системата им за връзка с техните потребители, измерване на кръвно налягане, кръвна захар и др. жизненоважни показатели, предоставяне на хуманитарни пакети и други подкрепящи дейности.

Националната кампания „SOS! Час внимание!“ стартира с изложбата „SOS“, позиционирана в центъра на Пловдив. Експозицията съдържа серия изключително въздействащи фотографии на възрастни хора, придружени от техните истории.

Обхват на социалната програма
 • Помощ на възрастните хора за здравето им
 • Сигурност на възрастните хора
 • Помощ на възрастните хора в дома
 • регулярни обаждания от специализиран кол център
 • Социални услуги и информационни кампании
 • Оказване на неотложена помощ от обучени парамедици от БЧК
Сигурност на възрастните хора
 • Охрана на потребителите, както и движимото и недвижимото имущество в домовете им;
 • Елементарна система за повикване на патрул чрез слушалката на домашния телефон на абоната
 • Денонощна връзка с полицейските органи и подаване на постоянна информация при съмнение за извършени престъпления или готвени такива.
Помощ на възрастните хора за запазване здравето им
 • Закупуване на лекарства по рецепта на абоната
 • Транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи и др.
 • При нужда транспортиране, придружаване на потребители до болнични заведения

Помощ на възрастните хора в дома
 • Закупуване на необходими продукти – хранителни и други по списък, изготвен от абоната – за трудноподвижни хора
 • Консултация по всякакви въпроси, свързани с набавяне на необходими документи за абоната от различни институции с цел оптимизиране на време и разходи по издаването им
 • Посещение в дома на всеки абонат от служител поне веднъж месечно без повикване от страна на абоната с цел оказване внимание и провеждане на разговор във връзка с горе изброените дейности

Регулярни обаждания от специализиран кол център

Осъществяване на контакт по телефона с потребителите от професионален екип от служители с необходимата квалификация поне два пъти месечно.


Социални услуги и информационни кампании

Основната цел на организацията е с налични и привлечени ресурси, да се допринесе за подобряване на социално-икономическия статус на лица и семейства в риск от бедност, да се подпомогне процеса на адаптация и преодоляване на предизвикателствата, с които се сблъскват, да повишат собствения си капацитет и възможности за справяне с ежедневните проблеми.

 • Провеждане на превантивни кампании за предотвратяване на телефонни измами на цялото население в населеното място
 • Кампания „SOS! Час внимание!“
 • Кампания „SOS! Здраве!“ за измерване на жизнени показатели /кръвно налягане, кръвна захар/ и общ преглед от лекар
 • Водене на индивидуална електронна страница-досие за всеки абонат – здравословно състояние, близки, нужди, потребности и т.н.