Do you want to pass the IT exam quickly? Here are the latest PDF exam materials, including Cisco, Microsoft, IBM, Oracle, EMC and more. These materials will help you pass the exam quickly, which is also the best way to pass the exam. Want to know more? Details click:


200-125 pdf 
200-310 exam dumps 
70-533 exam pdf 
ccna 210-260 book 
cisco-catalog 
http://www.itexamwin.com/ 
cisco 
study 200-105 dump 
http://www.itcertwin.com/ 
1Z0-061 pdf 
400-201 exam download 
200-125 exam dumps 
300-075 dumps pdf 
210-260 pdf 
300-115 exam pdf 
100-105 pdf download 
300-101 exam pdf 
210-065 exam pdf 
400-101 exam guide 
210-060 exam pdf 
300-320 exam dumps 
352-011 pdf 
400-051 pdf 
http://www.itexamlibrary.com/ 
ccnp cisco 
300-075 dumps 
70-697 exam guide 
300-135 exam meterial 
70-533 exam guide 
200-125 exam pdf 
200-355 exam pdf 
220-603 exam pdf 
400-101 exam pdf 
300-209 dumps pdf 
http://www.itexamnow.com 
210-260 exam dumps 
300-075 dumps pdf 
400-051 exam guides 
200-125 dumps pdf 
100-105 exam guide 
300-101 pdf 
300-115 exam dumps 
210-065 exam pdf 
400-101 exam questions 
70-532 exam pdf 
1Z0-808 exam pdf 
EX200 exam pdf 
352-011 exam pdf 
642-996 pdf download 
820-424 exam pdf 
300-208 dumps pdf 
810-403 exam vce 
642-997 exam pdf 
PMP exam pdf 
cisco-catalog 
640-692 exam guide 
200-125 pdf dumps
300-115 dumps
cisco 300-075 vce
cisco 300-115
1Z0-590 questions
300-320 dumps pdf
500-051 dumps pdf
300-101 Exam braindumps
300-206 exam braindumps
300-075 exam pdf
200-125 ccna routing and switching
400-101 study pdf dumps
200-125 practice questions
70-534 pdf exam questions
cisco 200-125 book
200-125 pdf
turbotax sale
300-075 dumps exam
810-403 exam pdf

TRAFFIC – с грижа за възрастните хора

От самото си създаване TRAFFIC SECURITY работи по програми, свързани с грижа за възрастните хора. Тя е насочена към самотно живеещи и семейства на възрастни хора, с цел запазване живота, здравето и имуществото им и подобряване стандарта им на живот.

TRAFFIC SOS

– TRAFFIC SOS e първата програма на компанията, която подпомага стотици самотни възрастни хора. Тя включва охрана на абонатите и покъщнината им, закупуване на лекарства по заявка и с рецепта на абоната, купуване на хранителни продукти , транспорт до личен лекар или болница , оказване на подкрепа в различни критични ситуации, домашни посещения, консултации по въпроси, свързани с набавяне на документи от различни институции. Освен физическа охрана на възрастни хора в отдалечените села, компанията прави и здравен мониторинг на всички свои абонати. Охранителите на фирмата са преминали курс за оказване на първа долекарска помощ. Програмата е субсидирана изцяло от TRAFFIC SECYRITY. Проектът се осъществява в партньорство с „Виваком”.

Помощ на възрастните хора за запазване на здравето им

SOS ЗДРАВЕ

-SOS ЗДРАВЕ е съвместна кампания на TRAFFIC и Български червен кръст – Пловдив за безплатни прегледи и консултации на възрастни хора в общините от пловдивска област. Ежемесечно обучени доброволци измерват кръвно налягане и на кръвна захар. При нужда пациентите се насочват към допълнителни диагностични действия и хоспитализация. Изготвят се лични досиета и здравни карти на възрастните хора. . Български Червен кръст Пловдив се присъедини към програмата със специално обучен доброволчески екип, който следи всеки месец за състоянието на възрастните хора в различни населени места. Лица на кампанията досега са били актрисата Ивана Папазова, олимпийската шампионка Ива Пранджева и певицата Ивана.

Помощ на възрастните хора в дома

SOS СИГУРНОСТ

 – SOS СИГУРНОСТ е програма за превантивни кампании за предотвратяване на телефонни измами на населението в различни населени места. Експерти по сигурността от компанията дават практически съвети за справяне с набезите от крадци, съветват хората как да реагират, за да предотвратят телефонни измами, обучават местните хора как да реагират в опасни ситуации. Инициативата е с подкрепата на МВР-Пловдив.

Сигурност на възрастните хора

SOS! Час внимание

– SOS! Час внимание! е национална кампания на компанията TRAFFIC насочена към самотните възрастни хора. SOS! Час внимание! е инициатива, която цели да ангажира всеки, който има възможност и добра воля да се включи в ежемесечните акции, които ще организират TRAFFIC и БЧК. Начинанието не е свързано с набиране на средства. Хората, които решават да се включат обаче , даряват нещо много ценно- част от времето си. Доброволците гостуват на самотните възрастни хора, разговарят с тях, ги изслушват ги и им помагат за дребни домакински задължения. Споделените проблеми се отбелязват в специален личен картон и се търси търси индивидуален подход за решаването им.. Освен към доброволци, кампанията SOS! Час внимание! е отворена и към големите фирми и компании, които могат да се включат в нея, чрез ангажиране на своите служители в доброволчески дейности.

Социални услуги и информационни кампании

Кампаниите в цифри